RAZMENA ISKUSTAVA/KONFERENCIJA:

Jednodnevna konferencija „Prevodi bez granica“ je prvenstveno namenjena prevodilačkim kompanijama, honorarnim prevodiocima i studentima jezika, ali se takođe obraća predstavnicima kompanija za organizaciju događajima, IT kompanijama, marketinškim kompanijama, investicionim kompanijama… svim granama od čije poslovne aktivnosti zavise i povezane su sa visokokvalitetnim prevodilačkim uslugama i poznavanjem stranog jezika. Očekujemo oko 100 posetilaca.

Konferenciju se organizujemo u saradnji sa Alfa BK Univerzitetom i njihovim Fakultetom za strane jezike, gde će se održati dnevni deo konferencije.

CEREMONIJA OTVARANJA KONFERENCIJE  

  • Panel 1. Tehnologija u prevodilaštvu – primeri iz prakse
  • Panel 2.Obuke za prevodioce – kontinuirano stručno obrazovanje i usavršavanje
  • Panel 3. Novi trendovi u prevodilačkoj industriji – digitalizacija, lokalizacija, naknadno uređivanje (engl. post-editing)…

Ovaj panel stavlja u prvi plan nove prevodilačke usluge koje su se razvile kao proizvod sveopšte digitalizacije i globalizacije. Razgovaraće se o promenama koje su se desile i koje se mogu očekivati u prevodilačkoj industriji i kako one utiču na prevodilačku branšu i prevodioce kao pružaoce usluga. Koji su najveci izazovi sa kojima se prevodioci danas suočavaju, uzimajući u obzir sve veće prisustvo mašinskog prevoda, veštačke inteligencije i CAT alata. Kakvo je stanje na tržišu kada su u pitanju usluge lokalizacije, post-editinga, transkreacije itd., odnos ponude i potražnje i kvaliteta. Kakve se promene na tržištu mogu očekivati u skorijoj budućnosti.

  • Panel 4. Prevodi bez granica – izazovi terenskog rada

Između ostalog, ovaj panel bavi se izazovima prevodilačke profesije koje retko ko spominje na nekom  fakultetu ili prevodilačkom kursu u Srbiji. Spomenućemo neke specifične, često psihofizički zahtevne uslove kojima prevodilac treba da se prilagodi tokom terenskog rada.

  • Panel 5.  Copywriting  i ostale mogućnost za poznavaoce jezika

Ceo program možete da preuzmete ovde: PROGRAM

N.B.: Organizator zadržava pravo promene programa bez prethodnog obaveštenja.

09.30 Registracija učesnika

10.00-10.15 CEREMONIJA OTVARANJA KONFERENCIJE

10.15-11.00 Panel 1. Tehnologija u prevodilaštvu – primeri iz prakse

11.00-11.15 Kafe pauza
11.15 - 12.00 Panel 2. Obuke za prevodioce – kontinuirano stručno obrazovanje i usavršavanje

12.00 -12.15 Kafe pauza
12.15 - 13.00 Panel 3. Novi trendovi u prevodilačkoj industriji – digitalizacija, lokalizacija, naknadno uređivanje (engl. post-editing)…

13.00- 13.30 Pauza za ručak
13.30 - 14.15 Panel 4. Prevodi bez granica – izazovi terenskog rada

14.15 - 14.30 Kafe pauza
14.30 - 15.15 Panel 5.  Copywriting  i ostale mogućnost za poznavaoce jezika

15.15 Pozdravni koktel

REGISTRACIJA