Memsource obuka

Naša prevodilačka agencija, koja je registrovana za agencija prevođenje i usluge tumača, kao i ostalo obrazovanje, organizuje osnovnu obuku za korišćenje prevodilačkog alata Memsource.
Rešili smo da organizujemo ovu obuku zato što nam se svidelo koliko je alat lak za upotrebu i koliko brzo može da se savlada.

Memsource je CAT alat i dobar je za sve vrste prevoda gde postoje interna ponavljanja u tekstu i poklapanja sa nekim prethodnim prevodima koji se čuvaju u prevodilačkoj memoriji. Na primer, za sudske tumače je odličan jer su to tipski dokumenti sa puno ponavljanja. Jedino za šta ne bih preporučila CAT alate je književni prevod i ostale vrste prevoda koje zahtevaju kreativan pristup. Tehnički, pravni, medicina itd. se odlično slažu sa alatima.
Što se jezika tiče, isto je i za engleski i za italijanski ili bilo koji drugi jezik. Memsource nije translation engine, dakle nije u pitanju mašinski prevod, već alatka za koju sami pravimo memoriju, te će ta memorija biti onoliko dobra koliko je dobar prevodilac koji je pravi. MS je alat koji samo služi kao pomoćno sredstvo, otud i CAT – computer assisted translation.

Potrebno je da osoba koja pohađa obuku zna da koristi računar i da zna engleski jezik (iako je obuka na srpskom). Pre obuke će predavač svakome od polaznika napraviti probni nalog u kojem će raditi odnosno pratiti obuku. Pre nego što dođu na obuku, potrebno je da polaznici instaliraju Memsource Editor na svojim laptopovima. Uspeh obuke zavisi od snalažljivosti polaznika, nekome će Memsource okruženje delovati komplikovano, neko će se u njemu jako brzo odlično snaći. Obuka pokriva osnovne funkcije, namenjena je osobama koje nisu ranije koristile Memsource. Nije realno da za dva sata savladamo apsolutno sve, ali je plan da pređemo dosta praktičnih stvari.

Memsource je jedan od najlakših CAT alata za upotrebu. Naučićete osnove upotrebe CAT alata i dobićete znanje koje odmah možete da primenite u svom radu. Nakon obuke imaćete i dobar temelj za dalje razvijanje tehnoloških veština. Polaznici će saznati kako da prihvate projekat koji im pošalje Projekt Menadžer (obično je to osoba iz neke prevodilačke agencije koja dodeljuje prevod raspoloživim freelance prevodiocima), sa opcijom da rade u oblaku i u Memsource Editoru, da prevode u Memsource alatu, pretražuju bazu termina, koriste prevodilačku memoriju i na kraju da pošalju projekat na server, odnosno da ga predaju.

Spomenućemo i kako se pravi jedan prevodilački projekat, kako se vrši analiza materijala koji tek treba da se prevede (prema mišljenju mnogih korisnika, ovo je zlata vredna opcija Memsource alata), kako se prave prevodilačke memorije i još ponešto.

Naša agencija se ne bavi prodajom ovog alata, niti je zastupnik kompanije Memsource.

Cena obuke od ne obuhvata troškove licence. Pakete koji se mogu kupiti možete pogledati na https://www.memsource.com/pricing/

Prijave se vrše putem maila primaprevodisrb@gmail.com