Marija Jarkovački diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za engleski jezik i književnost. Već 10 godina radi u prevodilačkoj industriji. Iskustvo je sticala prvenstveno kao prevodilac, a najviše je radila na prevodima u oblasti lokalizacije softvera, kao i na prevođenju dokumentacije za medicinske uređaje. Pored prevođenja, radila je i kao vođa projekata, a poslednje 4 godine vodi sopstvenu prevodilačku agenciju, Redakta d.o.o. kao suosnivač i direktor.

Trenutno radi i kao saradnik kompanije Lionbridge na poslovima vođenja projekata i organizacije internog tima u okviru kompanije za jednog od ključnih klijenata.